รูปภาพสินค้า รหัส9789742474904
9789742474904
ภาพลวงของความเป็นจริงแบบที่เผชิญหน้ากันอย่างเดียว ได้ลดทอนมนุษย์และบดบังเสรีภาพที่จะคิดของผู้ที่เผชิญหน้ากัน
ผู้เขียนAmartya Sen (อมารตยา เซ็น)
ผู้แปลศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742474904
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2555
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"อัตลักษณ์และความรุนแรง : ภาพลวงของชะตาลิขิต" เล่มนี้ ช่วยให้ความกระจ่างในหลายเรื่องสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องอัตลักษณ์ และความเกี่ยวข้องระหว่างอัตลักษณ์กับความรุนแรง ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆ แห่งทั่วโลก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางอัตลักษณ์ รวมทั้งความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรุนแรงของภาพลวง
บทที่ 2 ทำความเข้าใจอัตลักษณ์
บทที่ 3 การกักกันทางอารยธรรม
บทที่ 4 สายสัมพันธ์ทางศาสนาและประวัติศษสตร์มุสลิม
บทที่ 5 ตะวันตกและการต่อต้านตะวันตก
บทที่ 6 วัฒนธรรมและการจองจำ
บทที่ 7 โลกาภิวัฒน์และเสียง
บทที่ 8 พหุวัฒนธรรมนิยมและเสรีภาพ
บทที่ 9 เสรีภาพที่จะคิด