รูปภาพสินค้า รหัส9789742319137
9789742319137
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารองค์กร
ผู้เขียนจุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319137
จำนวน: 410 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 263 x 179 x 17 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนใช้เวลากว่าเจ็ดปีในการประมวลความคิดและเขียนถ่ายทอดโลกของกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Paradigms) และการวิจัยทางการสื่อสารองค์กร (Organizational Communication Research) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพัฒนากรอบความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนบแห่งกระบวนดารการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้เขียนได้ออกแบบโครงสร้างตำราออกเป็นสองตอน นอกจากนี้ ผู้อ่านยังได้ประโยชน์จากแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละบทเพื่อการทบทวนประเด็นหลักของแต่ละบทด้วย เหมาะสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารองค์กร
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 "จากขนบแห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ"
- บทที่ 1 ฐานคติเชิงปรัชญาว่าด้วยการวิจัยและเกริ่นนำสู่การวิจัยเชิงคุณภาพ
- บทที่ 2 ปรัชญา อภิปรัชญา โลกทัศน์และประเภทแห่งขนบแม่ไม้งานวิจัยเชิงคุณภาพ
- บทที่ 3 กระบวนการของการออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ : ศิลป์และศาสตร์ของกลยุทธ์การวางกรอบ
- บทที่ 4 การบริหารจัดการข้อมูลโดยการเก็บข้อมูล การบริหารข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล
- บทที่ 5 การวิจัยเชิงคุณภาพในฐานะวาทกรรมทางศีลธรรมและประเด็นด้านจริยธรรมของการวิจัย

ตอนที่ 2 "สู่นวัตกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพของโลกทางการสื่อสารองค์กร"
- บทที่ 6 เกริ่นนำสู่โลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารและการสื่อสารองค์กร
- บทที่ 7 กระบวนทัศน์เชิงปรัชญาร่วมสมัยทางการสื่อสารองค์กร
- บทที่ 8 ทฤษฎีทางการสื่อสารองค์กรร่วมสมัย : ประเด็นเชิงแนววิถีสำหรับการเตรียมทบทวนวรรณกรรม
- บทที่ 9 ว่าด้วยโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมสมัยทางการสื่อสารองค์กร
- บทที่ 10 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในด้านองค์กรและการสื่อสาร : นวัตกรรมทางวิจัยที่หลากหลาย
:: คำนิยม
ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนใช้เวลากว่าเจ็ดปีในการประมวลความคิดและเขียนถ่ายทอดโลกของกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Paradigms) และการวิจัยทางการสื่อสารองค์กร (Organizational Communication Research) เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพัฒนากรอบความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนบแห่งกระบวนดารการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้เขียนได้ออกแบบโครงสร้างตำราออกเป็นสองตอน นอกจากนี้ ผู้อ่านยังได้ประโยชน์จากแบบฝึกหัดท้ายบทในแต่ละบทเพื่อการทบทวนประเด็นหลักของแต่ละบทด้วย ตำราเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกของการวิจัยเชิงคุณภาพทางการสื่อสารองค์กร