รูปภาพสินค้า รหัส9789742318444
9789742318444
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ มีตัวอย่างการสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ทำให้ผู้อ่านสามารถสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนพัชราภรณ์ เนียมมณี, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742318444
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน -- ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการสร้างด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรในทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อบังคับที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณเงินทุน ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ ความต้องการสินค้า หรือพื้นที่จัดเก็บสินค้า โดยในเล่มได้ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวแบบในการจัดสรรทรัพยากร 4 แบบ อันได้แก่ การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม การโปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม และการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย ซึ่งได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย โดยในแต่ละส่วนจะมีการแสดงวิธีการสร้างตัวแบบสำหรับปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
บทที่ 2 ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming Model)
บทที่ 3 วิธีแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming Method)
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความไวและปัญหาควบคู่ (Sentivity Analysis and Dual Program)
บทที่ 5 ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม (Integer Linear Programming Model)
บทที่ 6 วิธีแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม (Integer Linear Programming Method)
บทที่ 7 ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม (Mixed Integer Programming Model)
บทที่ 8 วิธีแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้นแบบผสม (Mixed Integer Programming Method)
บทที่ 9 ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย (Goal Programming Model)
บทที่10 วิธีแก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย (Goal Programming Method)