รูปภาพสินค้า รหัส9789742318383
9789742318383
ประกอบด้วยทฤษฎีแนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ
ผู้เขียนกัลยาณี เสนาสุ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 340.00 บาท
ราคาสุทธิ 340.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742318383
จำนวน: 532 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 955 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 4 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์" นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีแนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่เข้มข้นและแหล่งอ้างอิงที่สามารถใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างหลากหลายแล้ว ยังมีโจทย์คำถามและกรณีศึกษาให้ผู้อ่านได้ทดลองฝึกฝนในการหาคำตอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการและทฤษฎีพื้นฐานของค่าตอบแทน
บทที่ 1 วิวัฒนาการของค่าตอบแทน
บทที่ 2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ด้านค่าตอบแทน
บทที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับค่าตอบแทนจูงใจ

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
บทที่ 4 ความหมาย องค์ประกอบ และกรอบแนวคิดระบบค่าตอบแทน
บทที่ 5 การพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 3 เทคนิคในการพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน
บทที่ 7 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 8 การประเมินค่างานและโครงสร้างภายในองค์กร
บทที่ 9 โครงสร้างค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาค่าตอบแทนจูงใจและผลประโยชน์เกื้อกูล
บทที่ 10 การออกแบบค่าตอบแทนจูงใจ
บทที่ 11 การประเมินผลระบบค่าตอบแทนจูงใจ
บทที่ 12 ผลประโยชน์เกื้อกูล

ส่วนที่ 5 การบริหารระบบค่าตอบแทน
บทที่ 13 ค่าตอบแทนของกลุ่มพิเศษ
บทที่ 14 งบประมาณและการบริหารค่าตอบแทน
บทที่ 15 การบริหารค่าตอบแทนของประเทศต่างๆ

- ภาคผนวก กรณีศึกษา