รูปภาพสินค้า รหัส9789742318024
9789742318024
ครอบคลุมทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 400.00 บาท
ราคาสุทธิ 400.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742318024
จำนวน: 620 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1090 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ ครอบคลุมทฤษฎีทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐานเป็นตำราทีมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในตัวเองเพียงเล่มเดียว แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการใช้การศึกษา ตอนที่ 2 ทฤษฎีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตอนที่ 3 ทฤษฎีการสร้างแบบทดสอบสมมุติฐาน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีบทสรุป และแบบทดสอบท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นความรู้ที่ในการศึกษา
บทที่ 2 สมบัติพึงปรารถนาของตัวประมาณ
บทที่ 3 วิธีหาตัวประมาณ
บทที่ 4 ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่ำสุด
บทที่ 5 ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนเท่าขอบเขตล่าง
บทที่ 6 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
บทที่ 7 การหาการทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเอกรูป
บทที่ 8 การทดสอบไม่เอนเอียงและการทดสอบคล้าย
บทที่ 9 การทดสอบอัตราส่วนที่ควรจะเป็น
บทที่ 10 การทดสอบไคกำลังสอง การทดสอบเบส์และการทดสอบเชิงลำดับ
ฯลฯ