รูปภาพสินค้า รหัส9789742317911
9789742317911
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317911
จำนวน: 512 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 258 x 25 มม.
น้ำหนัก: 880 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, โครงการ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 12 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาทีสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะของไทยไว้อย่างครบถ้วน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างของไทยประกอบหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรของรัฐ
บทที่ 3 ประสิทธิภาพและระบบตลาด
บทที่ 4 การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก
บทที่ 5 สินค้าสาธารณะ
บทที่ 6 ความล้มเหลวของระบบตลาด : ข้อมูล เศรษฐกิจมหภาค และภาครัฐ
บทที่ 7 ระบบตลาด ความยากจน และการกระจายรายได้
บทที่ 8 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิไตย
บทที่ 10 การอภิบาลกับนโยบายสาธารณะ
ฯลฯ
:: คำนิยม
ผมขอแนะนำว่า นักเศรษฐศาสตร์ทุกคน สื่อที่ต้องการเสนอแนะหรือวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะ องค์กรภาคประชาสังคมที่ต้องการทำงานอย่างจริงจังและถูกต้อง ควรมีหนังสือเล่มนี้พร้อมอยู่ในที่ทำงานเพื่อแสวงหาความรู้และอ้างอิงได้ทุกเมื่อ
-- จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา --

เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผมและผู้อ่านได้เข้าถึงและเข้าใจการทำงานของกลไกการตลาดและการสร้างนโยบายสาธารณะทางเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกการตลาด และความเหมาะสมของการกำกับหรือสนับสนุนโดยมาตรการของรัฐได้อย่างสมบูรณ์
-- ณรงค์ชัย อัครเศรณี --