รูปภาพสินค้า รหัส9789742317881
9789742317881
การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไร? และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนพิริยะ ผลพิรุฬห์, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317881
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, โครงการ 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไร? และมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอย่างไร? หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาของการสร้างกรอบแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ภาพรวมของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์หรือภารกิจ การวิเคาะห์ปัจจัยภายในและภายนอก และการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับหน้าที่ ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการสร้างแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละองค์กรอย่างเหมาะสม
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์
- บทที่ 1 ภพรวมของการบริหารกลยุทธ์
- บทที่ 2 การกำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์
- บทที่ 3 การวิเคราะสภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อนและจุดแข็ง


ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โครงการ
- บทที่ 10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
- บทที่ 11 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค การบริหารและการเงิน
- บทที่ 12 การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน