รูปภาพสินค้า รหัส9789742317874
9789742317874
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เขียนธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 650.00 บาท
ราคาสุทธิ 650.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317874
จำนวน: 872 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 44 มม.
น้ำหนัก: 1485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, โครงการ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 7 ปี 2009
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับจุลเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ ลักษณะการวิเคราะห์และประโยชน์ของเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือของนักเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างในการวิเคราะห์ การหาทางเลือกที่ดีที่สุด เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค คุณภาพสินค้า การสัมภาษณ์ผู้บริโภค และการทดลองตลาด รวมถึงเรียนรู้เรื่องการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อขาย ตลาดปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไปและสวัสดิการสังคม ตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจของการตัดสินใจ และตัวการประยุกต์ทฤษฎีจุลเศรษฐศาสตร์ ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบทแต่ละบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน
:: สารบัญ
ภาค 1 แนะนำเศรษฐศาสตร์
ภาค 2 เครื่องมือของนักเศรษฐศาสตร์
ภาค 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
ภาค 4 การผลิตและต้นทุนการผลิต
ภาค 5 โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซื้อขาย
ภาค 6 ปัจจัยการผลิต
ภาค 7 ดุลยภาพทั่วไปและสวัสดิการสังคม
ภาค 8 หัวข้อพิเศษ