รูปภาพสินค้า รหัส9789742317867
9789742317867
นำเสนอความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 310.00 บาท
ราคาสุทธิ 310.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317867
จำนวน: 580 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1010 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, โครงการ 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน อาทิ การทดลองที่มีหลายปัจจัย การทดลองที่มีเงื่อนไขในการสุ่ม การทดลองแบบแฟคทอเรียล และอีกหากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์ การทดลองภายใต้ตัวแบบคงที่ แบบสุ่ม และแบบผสม ตลอดจนวิทยาการว่าด้วยผิวตอบสนอง โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้มากกว่าทฤษฎี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในด้านการวางแผนและการวิเคราะห์การทดลองทุกท่าน
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทบทวนทฤษฎีสำหรับแผนแบบการทดลอง
บทที่ 3 แผนแบบการทดลองเมื่อมีปัจจัยเดียว
บทที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์
บทที่ 5 การทดลองแบบแฟคทอเรียล
บทที่ 6 ตัวแบบคงที่ ตัวแบบสุ่ม และตัวแบบผสม
บทที่ 7 การทดลองแบบหลายชั้นและแบบแฟคทอเรียลหลายชั้น
บทที่ 8 การทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนแบบการทดลองที่มีเงื่อนไขการสุ่ม
บทที่ 9 การทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลตรงกันในบล็อก
บทที่ 10 การทดลองแบบเศษส่วนแฟคทอเรียล
บทที่ 11 แผนการทดลองแบบสลับ
บทที่ 12 วิทยาการว่าด้วยผิวการตอบสนอง