รูปภาพสินค้า รหัส9789742317812
9789742317812
ตำราเล่มนี้พัฒนามาจากประสบการณ์อันยาวนานในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจากงานวิจัยหลายโครงการที่มีการสำรวจด้วยตัวอย่าง
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317812
จำนวน: 626 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1075 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอกสารและตำรา สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า, โครงการ 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับวิธีการซักตัวอย่างแบบต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล จากการใช้แผนแบบการซักตั้วอย่างที่สอดคล้องกัน รวมทั้งได้นำเสนอความคิดใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจซับซ้อน โดยผู้เขียนได้แนะแนวการทำวิจัยพื้นฐาน ด้วยการเสนอวิธีการต่างๆ มากกว่าการเน้นทฤษฎี พร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างประกอบมากมายให้คุณได้ศึกษา เหมาะสำหรับนักวิจัยเชิงปริมาณ ที่ต้องการใช้การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชา
:: สารบัญ
บทที่ 1 การสำรวจด้วยตัวอย่าง
บทที่ 2 การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว
บทที่ 3 การชักตัวอย่างแบบมีระบบ
บทที่ 4 การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นได้สัดส่วนกับขนาด
บทที่ 5 การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น
บทที่ 6 การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม
บทที่ 7 การชักตัวอย่างแบบหลายขั้น
บทที่ 8 การชักตัวอย่างแบบอื่น
บทที่ 9 การไม่ตอบและแนวทางแก้ไข
บทที่10 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานสำรวจซับซ้อน