รูปภาพสินค้า รหัส9789742317768
9789742317768
-
ผู้เขียนสำรวม จงเจริญ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317768
จำนวน: 241 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหามุ่งเน้นแนวความคิดพื้นฐานทางทฤษฏีทางสถิติของตัวแบบเชิงเส้น นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานทางสถิติคณิตศาสตร์พอสมควร จะสามารถศึกษาได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิเคราะห์การถดถอย และแผนแบบการทดลองมาก่อนแล้ว จะทำให้เข้าใจวิชาดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นและอย่างลึกซึ้งสำหรับผู้ที่เคยศึกษาวิชาดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นและอย่างลึกซึ้ง สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาวิชาวิเคราะห์การถดถอยและแผนมาก่อนก็สามารถศึกษาให้เข้าใจได้ เพราะวิชาตัวแบบเชิงเส้นเป็นพื้นฐานของวิชาวิเคราะห์การถดถอยและบางส่วนของวิชาแผนการทดลอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ทบทวนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแบบเชิงเส้น
บทที่ 2 การประมาณค่าในตัวแบบเชิงเส้นที่เต็มแรงค์
บทที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานในตัวแบบเชิงเส้นที่เต็มแรงค์
บทที่ 4 การประมาณค่าในตัวแบบเชิงเส้นที่ไม่เต็มแรงค์
บทที่ 5 การทดสอบสมมุติฐานในตัวแบบเชิงเส้นที่ไม่เต็มแรงค์
บทที่ 6 การประยุกต์ตัวแบบเชิงเส้น
แบบฝึกหัด