รูปภาพสินค้า รหัส9789742317744
9789742317744
หนังสือเล่มนี้ต้องการให้ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจนโยบายรัฐทั่วไป เข้าใจแนวคิดแลทฤษฏีเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742317744
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 256 x 22 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังเล่มนี้ต้องการให้ผู้ศึกษาเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจนโยบายรัฐทั่วไปเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่ศึกษาว่านโยบายสารธารณะที่ดีควรเป็นอย่างไร รัฐควรจะมีบทบาทอย่างไรจึงเป็นประโยชน์แก่สังคม กระบวนการประชาธิปไตยช่วยสร้างนโยบายที่ดีได้อย่างไร รวมทั้งให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของไทยด้วย ความเข้าใจนี้น่าจะช่ายให้ผู้ที่มีส่วนกำหนดนโยบายที่ดีได้ ส่วนผู้ที่รับผลของนโยบายก็จะวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างมีหลักและเลือกคนออกนโยบายที่เหมาะสมได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรของรัฐ
บทที่ 3 ประสิทธิภาพและระบบตลาด
บทที่ 4 การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก
บทที่ 5 สินค้าสาธารณะ
บทที่ 6 ความล้มเหลวของระบบตลาด : ข้อมูล เศรษฐกิจมหภาค และภาครัฐ
บทที่ 7 ระบบตลาด ความยากจน และการกระจายรายได้
บทที่ 8 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
บทที่ 9 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกระบวนการประชาธิไตย
บทที่10 การอภิบาลกับนโยบายสาธารณะ
ฯลฯ