รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742314705
จำนวน: 68 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 01 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การวิเคราะห์ทางสังคมกับโครงการพัฒนา จะพิจารณาทั้งวิธีเชิงปริมาณและวิธีเชิงคุณภาพ บอกถึงหลักการและวิธีการวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนาช่วยอะไรเราได้บ้าง ทำไมจึงต้องทำการวิเคราะห์ทางสังคม พร้อมแสดงกรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ทางสังคมที่ใช้กับแผนและโครงการพัฒนา
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 บทนำ ความมุ่งหมาย ความสำคัญ แนวความคิด

  • บทที่ 2 การวิเคราะห์ทางสังคม ธรรมชาติของข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม

  • บทที่ 3 หลักการและวิธีการวิเคราะห์ทางสังคมเพื่อการพัฒนา วิธีการในการวิเคราะห์ทางสังคม

  • บทที่ 4 กรณีตัวอย่างการวิเคราะห์ทางสังคมที่ใช้กับแผนและโครงการพัฒนาที่ไม่มี / มีการวิเคราะห์