รูปภาพสินค้า รหัส9789742313999
9789742313999
-
ผู้เขียนสนิท สมัครการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 130.00 บาท
ราคาสุทธิ 130.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742313999
จำนวน: 90 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 0 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการพิมพ์ครั้งที่ 3 จนทำให้หนังสือนี้ถูกจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็ว และคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการของนิด้า ได้อนุมัติให้จัดพิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 4
ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ผู้เขียนมิได้แก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงคิดว่าเนื้อหาสาระต่าง ๆของหนังสือเล่มนี้ยังทันสมัยอยู่ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนรู้สึกยินดีมากที่นักศึกษาและผู้คนทั่วไปเริ่มให้ความสนใจแก่ระบบครอบครัวและเครือญาติมากขึ้น ความจริงแล้วเรื่องของครอบครัวและเครือญาตินั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก และอยู่กับมนุษย์มาตลอดตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เป็นต้นมา เมื่อประมาณหนึ่งล้านปีมาแล้วและผู้เขียนยังเชื่อว่า สถาบันนี้จะคงอยู่กับมนุษย์ในอนาคตตลอดไป แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไปบ้างก็ตาม แต่การศึกษาทำความเข้าใจในสถาบันอันสำคัญนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นอย่างจริงจังและมีระบบไม่นานนัก ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้และความเข้าใจในเรื่องครอบครัวและเครือญาติของไทยและของมนุษย์มากขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบครอบครัวและเครือญาติของมนุษย์
บทที่ 2 ความเป็นญาติและสัมพันธภาพระหว่างญาติ
บทที่ 3 ลักษณะของครอบครัวและการแต่งงานของไทย
บทที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างบุคลิกภาพกับระบบครอบครัวและญาติ