รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742299965
จำนวน: 324 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 236 x 20 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NEC 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2550
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและระบบสื่อสารดิจิทัล
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงความรู้พื้นฐานและหลักการทำงานเบื้องต้นต่าง ๆ ที่จะเป็นสำหรับการวิเคราะห์ระบบการประมวลผลสัญญาณของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจและศึกษาด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกระบบแม่เหล็ก
บทที่ 2 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
บทที่ 3 การแปลงสัญญาณ
บทที่ 4 สัญญาณและกระบวนการสุ่ม
บทที่ 5 หลักการสื่อสารเบื้องต้น
บทที่ 6 กระบวนการเขียนและการอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
- ก ตารางฟังก์ชัน Q
- ข สูตรคณิตศาสตร์ที่สำคัญ
- ค คำศัพท์เทคนิค