รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742299415
จำนวน: 303 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NEC 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้ เป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีหัวบันทึกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย โดยผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้จากวรรณกรรมทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ และองค์ความรู้ที่ผู้เขียนได้สะสมมาจากการทำวิจัยด้านนี้มากกว่า 12 ปี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยตำเล่มนี้จะประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผ่นฟิล์มบางทางแม่เหล็ก การคายประจุไฟฟ้าสถิต ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในขบวนการตัดสายขนาน การคายประจุไฟฟ้าสถิตและการทดสอบในขบวนการผลิต และการคายประจุไฟฟ้าสถิตและสภาวะแวดล้อมในขบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นตำราหลักในการประกอบการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

  • บทที่ 2 แผ่นฟิล์มบางทางแม่เหล็ก

  • บทที่ 3 การคายประจุไฟฟ้าสถิต

  • บทที่ 4 ผลการคายประจุไฟฟ้า สถิตในขบวนการผลิต

  • บทที่ 5 การต่อสายขนานเพื่อป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต

  • บทที่ 6 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในขบวนการตัดสายขนาน

  • บทที่ 7 การคายประจุไฟฟ้าสถิตและการทดสอบในขบวนการผลิต

  • บทที่ 8 การคายประจุไฟฟ้าสถิตและสภาวะแวดล้อมในขบวนการผลิต
    ฯลฯ