รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742299286
จำนวน: 192 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2549
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 08 ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาภายในเป็นการรวบวมเอากรณีศึกษาจากงานด้านโลหะวิทยา ประกอบด้วย บทความพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยา ที่เป็นการเกริ่นถึงความสำคัญของการคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ โดยอธิบายถึงเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้สำหรับหคุณลักษณะดังกล่าว กรณีศึกษาต่อๆมาจะเป็นกรณีศึกษาต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลหะในการอุตสาหกรรมทั้งสิ้น พร้อมด้วยภาพประกอบอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการประกอบกรณีศึกษาอย่างละเอียด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 ทำไมต้องให้ความสำคัญต่อการหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

 • บทที่ 2 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตลูกล้อของรถราง

 • บทที่ 3 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตสายพานสำหรับงานขนส่งและลำเลียง

 • บทที่ 4 กรณีศึกษาการแตกของเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป

 • บทที่ 5 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตเพลาลูกเบี้ยว

 • บทที่ 6 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ผลิตใบเลื่อยสาย
 • บทที่ 7 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตวาล์วปรับระดับไอน้ำ

 • บทที่ 8 กรณีศึกษาการตรวจสอบรอยตำหนิบนแผ่นโลหะกระจายความร้อน

 • บทที่ 9 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตใบตัดความเร็วสูง

 • บทที่ 10 กรณีศึกษาการตรวจสอบโลหะที่ใช้ผลิตทัชแบริง


 • ฯลฯ