รูปภาพสินค้า รหัส9789742298975
9789742298975
-
ผู้เขียนสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742298975
จำนวน: 80 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 294 x 6 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สนง. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องโดยเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นวิธีการและเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีอยู่แล้วในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานในการชั่ง ตวง วัด และการใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัยที่นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง พร้อมกับแนะนำเทคนิค เล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถใช้ได้จริง
:: สารบัญ
- บทนำ
- เทคนิคการปฏิบัติการ
- เทคนิคการใช้เครื่องมือ
- ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ