รูปภาพสินค้า รหัส9789742296193
9789742296193
-
ผู้เขียนกองบรรณาธิการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742296193
จำนวน: 274 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โลหะวิทยา, เซรามิกส์, โพลเมอร์, การหาลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ, ฟิสิกส์, เคมี, รวมทั้งศัพท์วิศวกรรมการผลิต, อุตสาหการ, เครื่องกล, และไฟฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังมีดัชนีค้นคำศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษา
อังกฤษและภาพประกอบสวยงามกว่า 250 ภาพ, สัญลักษณ์และคำย่อกว่า 1,000 คำ จึงเหมาะที่จะเป็นคู่มือสำหรับนักเรียน-นักศึกษา, ครู-อาจารย์,
นักวิจัย-นักวิชาการ, นักสื่อสารมวลชน, ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป