รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742294793
จำนวน: 32 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 2 มม.
น้ำหนัก: 70 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 5 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และจำปีสิรินธร เป็นหนึ่งในความสำเร็จของการค้นพบที่ทางสถาบันฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้อันเชิญพระนามาภิไทยเป็นชื่อนกและพรรณไม้ชนิดใหม่ ซึ่งเป็นการค้นพบโดยนักวิจัยชั้นนำของ วว. คือ คุณกิตติ ทองลงยา และดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
:: สารบัญ

สารบัญ

  • นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หนึ่งเดียวในโลก

  • จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae