รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742293215
จำนวน: 56 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 209 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สนง. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ท่ามกลางวิกฤติด้านพลังงานในปัจจุบัน การหาพลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งที่นักวิจัยจำนวนมากต่างให้ความสำคัญ ในบรรดาพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซลนับเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสำหรับบ้านเรา เพราะเรามีทั้งวัตถุดิบอละความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งมาบ้างแล้ว หากมีการจัดการที่ดี มีการคบคุมการผลิตให้มีมาตรฐาน และมีการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องออกไปในวงกว้าง ก็ย่อมที่จะทำให้พลังงานทางเลือกชนิดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
:: สารบัญ
- การใช้น้ำมันจากพืชเป็นพลังงานทดแทน
- แนวคิดการริเริ่มผลิตไบโอดีเซล
- ไบโอดีเซล...จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ไบโอดีเซลคืออะไร
- สถานการณ์ด้านพลังงานของไทย
- ไบโอดีเซลในประเทศไทย
- การผลิตพืชน้ำมันในประเทศไทย
- ศักยภาพของไทยในการผลิตไบโอดีเซลเชิงเศรษฐกิจ
- ประเทศไทยกับการพัฒนาด้านการผลิตไบโอดีเซล
- นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล
ฯลฯ
:: คำนิยม
คณะผู้เขียน ซึ่งเป็นกลุ่มคนหน่มสาวที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยตนเอง ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานรายละเอียดปลีกย่อยสำคัญต่างๆ จึงมีความแม่นยำ และสามารถนำไปอ้างอิงได้


บัญชา ธนบุญสมบัติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ