รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742292713
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สนง. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกสำหรับชิ้นงานหนา จัดว่าเป็นเทคนิคพิเศษจากเทคนิคการฉีดขึ้นรูปแบบมาตราฐาน ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความหนาสูง เช่น ส่วนยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาสำคัญที่มักพบจากการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนหนาโดยใช้เทคนิคการฉีดชิ้นงานที่ได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการที่ต้องการที่ตั้งไว้ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิคการฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นงานหนาขึ้น ซึ่งไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงานที่ผลิตมากมายหลายประการ
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
บทที่ 2 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบหลายชั้นหรือแบบแซนวิช
บทที่ 3 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้แก๊สช่วย
บทที่ 4 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้น้ำช่วย
บทที่ 5 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกโฟมโครงสร้าง
บทที่ 6 เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติกเซลล์จุลภาค