รูปภาพสินค้า รหัส9789742291341
9789742291341
-
ผู้เขียนกลุ่ม METALS, Dr. John T.H. Pearce

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 50.00 บาท
ราคาสุทธิ 50.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742291341
จำนวน: 54 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลพื้นฐาน และตัวอย่างข้อบกพร่องพร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการแก้ไข ซึ่งปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในอุตสาหกรรมหล่อโลหะคือ ข้อบกพร่องประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปริมาณที่มากเกินกว่าจะยอมรับได้ และการลดปริมาณข้อบกพร่องเหล่านี้ก็นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพของงานหล่อให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอีกด้วย
:: สารบัญ


สารบัญ

  • คำนิยมจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

  • คำนำ

  • กิตติกรรมประกาศ

  • บทที่ 1 ข้อบกพร่องโดยทั่วไปในงานหล่อ

  • บทที่ 2 รูปแบบของรอยตำหนิ

  • บทที่ 3 การป้องกันการเกิดข้อบกพร่องจากกระบวนการผลิต

  • บทที่ 4 ตัวอย่างข้อบกพร่องในชิ้นงานหล่อ สาเหตุ และวิธีการแก้ไข

  • เอกสารอ้างอิง

  • ประวัติและผลงานของผู้เขียน