รูปภาพสินค้า รหัส9789742191658
9789742191658
-
ผู้เขียนสมจิตต์ ลิขิตถาวร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742191658
จำนวน: 439 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาซี จะทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาของหนังสือได้เป็นอย่างดี เพราะตลอดทั้งเล่มได้ยกตัวอย่าง การแก้ปัญหาด้วยภาษาซี ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นภาษาโครงสร้าง (Structured Programming) จึงช่วยให้สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณศึกษาโครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม, ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบสถิตและพลวัต แบบชนิดข้อมูลนามธรรม หรือ ADT คุณลักษณะ(Specification) และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งโปรแกรมแบบมอดูลาร์,ฝึกเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีระบบ และสามารถวิเคราห์และเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมกับงานได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Structures)

 • บทที่ 2 รีเคอร์ชัน (Recursion

 • บทที่ 3 พอยเตอร์และลิงค์ลิสต์ (Pointers and Linked Lists)

 • บทที่ 4 สแตก (Stacks)

 • บทที่ 5 สแตกกับนิพจน์คำนวน (Stacks and Arithmetic Expressions)

 • บทที่ 6 คิว (Queues)

 • บทที่ 7 โครงสร้างต้นไม้ (Tree Stuctures)

 • บทที่ 8 ต้นไม้ทวิภาคอื่นๆ (Other Binary Trees)

 • บทที่ 9 กราฟ (Graphs)

 • บทที่ 10 การค้นหาและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Searching and Algorithm Analysis)

 • บทที่ 11 การเรียงลำดับและการวิเคราะห์อัลกอริทึม (Sorting and Algorithm Analysis)

 • บรรณานุกรม

 • ภาคผนวก