รูปภาพสินค้า รหัส9789742129873
9789742129873
เพื่อความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้อง เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ผู้เขียนพวงทอง ไกรพิบูลย์, ศ. เกียรติคุณ พ.ญ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742129873
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 214 x 16 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เนื้อหาในเล่ม กล่าวถึงรายละเอียดของอาหาร สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่แพทย์และพยาบาลแนะนำ อาหารมีประโยชน์ อาหารที่ควรงดหรือหลีกเลี่ยง อาหารที่เหมาะกับภาวะอาการต่างๆ ของผู้ป่วย อาหารในแต่ละช่วงของการรักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งวิธีการเพิ่มความอยากอาหารให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
:: สารบัญ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร
- ประเภทอาหารตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ
- อาหารที่เหมาะสมกับภาวะอาการต่างๆ สำหรับผู้ป่วย
- อาหารในกลุ่มโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และโรคไต
- คำแนะนำสำหรับการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ
- อาหารสำหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ
- อาหารสำหรับผู้ป่วยในแต่ละช่วงการรักษา
- อาหารสำหรับผู้ป่วยในระหว่างการรักษาและอาหารในโรคมะเร็ง
- วิธีเพิ่มความอยากอาหาร/เพิ่มการบริโภค หรือการบริโภคในภาวะเบื่ออาหาร
:: ข้อมูลพิเศษ
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ ผู้เขียนหนังสือ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข"