รูปภาพสินค้า รหัส9789742129675
9789742129675
ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่นสำหรับ Visual C# หรือ VC# พร้อมตัวอย่างงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ร่วมกับ Web#, Text# และ App# ภายในเล่มที่คุณไม่ควรพลาด!!!
ผู้เขียนบัญชา ปะสีละเตสัง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742129675
จำนวน: 592 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 240 x 3 มม.
น้ำหนัก: 990 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008 ได้อย่างละเอียด ครอบคลุมการใช้งาน VC# ทุกเวอร์ชั่น โดยศึกษาตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C# การใช้คอนโทรลขั้นพื้นฐานจนถึงคอนโทรลระดับสูง ตลอดจนการจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET และ Crystal Reports อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างงานที่นำไปปรับใช้ได้จริง ร่วมกับ Web#, Text# และ App# ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม และมองเห็นแนวทาง ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 การติดตั้งและการใช้งานทั่วไป
บทที่ 2 พื้นฐานของ C#
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมแบบ OOP เบื้องต้น
บทที่ 4 ข้อมูลและคลาสพื้นฐานที่สำคัญของ .NET
บทที่ 5 วินโดวส์แอปพลิเคชั่นและคอนโทรลพื้นฐาน
บทที่ 6 คอนโทรลและคอมโพเนนต์ที่น่าสนใจอื่นๆ
บทที่ 7 ลักษณะสำคัญอื่นๆ ของ Win Forms App.
บทที่ 8 ตัวอย่างโปรเจ็กต์: Web#
บทที่ 9 การตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาด
บทที่ 10 การวาดกราฟิกด้วย GDI+
บทที่ 11 ไดอะล็อกและเทคนิคการพิมพ์
บทที่ 12 ระบบไฟล์และสตรีม
บทที่ 13 ตัวอย่างโปรเจ็กต์: Text#
บทที่ 14 การจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET
บทที่ 15 การใช้ SQL และพารามิเตอร์
บทที่ 16 การสร้างรายงานด้วย Crystal Reports
บทที่ 17 ตัวอย่างระบบงาน: App#
บทที่ 18 การสร้างชุดติดตั้งและแจกจ่ายโปรแกรม
บทที่ 19 แอปพลิเคชั่นแบบ WPF
บทที่ 20 การใช้ C# กับเว็บแอปพลิเคชั่น ASP.NET