รูปภาพสินค้า รหัส9789742129644
9789742129644
ใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ที่ไม่มีอธิบายในเล่มไหนมาก่อน
ผู้เขียนพรรณี สวนเพลง, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742129644
จำนวน: 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 238 x 20 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มแรกที่ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกันคือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ โดยได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการจัดการความรู้ได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอาจารย์ และผู้ที่สนใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม


:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานของนวัตกรรม
บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
บทที่ 7 การจัดการความรู้ในองค์กรเสมือนจริงและองค์กรแห่งการเรียนรู้
บทที่ 8 การเลือกและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 11 กรณีศึกษา


:: ข้อมูลพิเศษ
จุดเด่น ผู้เขียนเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นอาจารย์พิเศษ และเป็นวิทยากรให้กับหลายสถาบันดังทั้งของภาครัฐและเอกชน สามารถช่วยผลักดันยอดขายได้