รูปภาพสินค้า รหัส9789742128456
9789742128456
เรียนรู้การทำงานและความสามารถใหม่ ๆ กับ Access 2007 เพื่อสร้างฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนธนพล ฉันจรัสวิชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 575.00 บาท
ราคาสุทธิ 575.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742128456
จำนวน: 1157 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 19 x 27 x 55 มม.
น้ำหนัก: 1935 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับฐานข้อมูล Access อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอนให้เก่งในทุกๆ ส่วนของ Access เช่น ฟอร์ม รายงาน มาโคร และโมดูล สร้างโปรแกรมควบคุมด้วย VBA และมาโคร นำเสนอวิทยาการใหม่ๆ ในฐานข้อมูล Access อธิบายแนวคิดและวิธีการสร้างตัวอย่างแบบละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล และทำงานได้จริง เหมาะสำหรับพนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ผู้บริหารและนิสิตนักศึกษาทั่วไป
จุดเด่น เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด ปรับปรุงจากเล่มเดิม “การเขียนโปรแกรม VBA และมาโครบน Access 2002”
:: สารบัญ
บทที่ 1 การสร้างตาราง
- ชนิดของการสร้างตาราง
- ขั้นตอนการสร้างตาราง
- สร้างตารางแบบ Table
ฯลฯ
บทที่ 2 การใช้ภาษา Visual Basic เบื้องต้น
- ตัวแปรที่ใช้ในคำสั่ง
- ฟิลด์
- ตัวแปรอาร์เรย์
ฯลฯ
บทที่ 3 ไดอะแกรมฐานข้อมูล
- ตารางใหม่กับไดอะแกรม
- ฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน
- Primary Key หรือคีย์หลัก
ฯลฯ
บทที่ 4 แบบสอบถาม
บทที่ 5 ภาษา SQL
บทที่ 6 ฟอร์ม
บทที่ 7 Form และ Detail
บทที่ 8 Label และ Text Box
บทที่ 9 Form Header, Form Footer และคอนโทรล Select
บทที่ 10 คอนโทรล Option Group
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
เนื้อหาสมบูรณ์และทันสมัยที่สุด