รูปภาพสินค้า รหัส9789742128159
9789742128159
- ระบบสื่อสารข้อมูล และรูปแบบเชื่อมโยงเครือข่าย - ส่วนประกอบของเครือข่ายและแลนไร้สาย - ติดตั้งและระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 - ติดตั้งเครื่อ
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 115.00 บาท
ราคาสุทธิ 115.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742128159
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 17 x 22 x 13 มม.
น้ำหนัก: 424 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบและเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีเนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนแล้ว ยังออกแบบให้ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ในเรื่องการติดตั้งเครือข่ายด้วย Windows Server 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เน้นเรื่องการติดตั้งเครือข่ายหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งแบบ Peer-to-Peer ที่เหมาะสมกับเครือข่ายขนาดเล็ก และแบบ Client/Server เหมาะกับเครือข่ายขนาดกลางขึ้นไป ด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่าย Windows Server 2003 แยกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สาธิตวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และวิธีเชื่อมโยงเครือข่าย โดยสามารถทำเป็นขั้นเป็นตอนตามตัวอย่างได้ทันที
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 มาตรฐานและแบบจำลองเครือข่าย
บทที่ 3 สื่อกลางส่งข้อมูลและวิธีการเข้าถึงสื่อกลาง
บทที่ 4 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย และระบบเครือข่ายท้องถิ่น
บทที่ 5 ส่วนประกอบของเครือข่าย และแลนไร้สาย
บทที่ 6 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003
บทที่ 7 การติดตั้งเครื่องลูกข่ายเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
บทที่ 8 การติดตั้ง DHCP เซิร์ฟเวอร์
บทที่ 9 การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
บทที่ 10 การบริหารจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่าย
...ฯลฯ...