รูปภาพสินค้า รหัส9789742128005
9789742128005
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วย NLP
ผู้เขียนDavid Molden (เดวิด โมลเดน), Pat Hutchinson (แพต ฮัตชินสัน)
ผู้แปลประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742128005
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 13 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
ความรู้ด้าน NLP เกิดจากความเข้าใจว่าสมอง จิตใจ (ซึ่งประกอบด้วยจิตสำนึกและจิตไร้สำนึก) ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร จึงสามารถพัฒนาเทคนิคในการควบคุมความคิด ให้เป็นไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และก่อให้เกิดพลังเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้ โดยมีสำนึกในผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวด้วย ซึ่งจากการได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงพบว่า ส่วนหนึ่งของหลักการของ NLP มีพื้นฐานอยู่บนการใช้สติ และสัมปชัญญะ เพื่อให้รู้ตัวและสามารถควบคุมจิตใจ อารมณ์ และการตัดสินใจได้ เช่นเดียวกับหลักธรรมะ อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าเทคนิค NLP จะตรงกับหลักธรรมะทั้งหมด
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณทราบถึงวิธีการคิด และวิธีปฏิบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ว่าจัดการกับงานและชีวิตของพวกเขาอย่างไร NLP สามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ และทุกสถานการณ์ของชีวิต ในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างที่เป็นเรื่องจริงของผู้คนจำนวนมาก ที่มีชีวิตดีขึ้นด้วยการใช้ NLP เช่น คู่สมรสที่มีความเข้าใจกัน และมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นคนที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวร โดยไม่กลับไปสูบอีก เป็นต้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 คิดในแบบของคุณเพื่อความสำเร็จ
บทที่ 2 อย่าเชื่อในทุกสิ่งที่คุณได้ยิน
บทที่ 3 คิดในแบบของคุณเพื่อความรู้สึกที่ดีเยี่ยม
บทที่ 4 จัดระเบียบความคิดของคุณเพื่อผลสำเร็จ
บทที่ 5 ใช้ไมตรีจิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่ประสบความสำเร็จ
บทที่ 6 ผลกระทบของคำพูด
บทที่ 7 แก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมที่คุณไม่ต้องการ
บทที่ 8 ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์
บทที่ 9 การรับเอาความเชื่อที่มี NLP เป็นพื้นฐาน
บทที่ 10 เทคนิค NLP เพิ่มเติม