รูปภาพสินค้า รหัส9789742127824
9789742127824
นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจ ในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป
ผู้เขียนฐิติรัตน์ มีมาก, ดร. , ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร. , คมกฤช ปิติฤกษ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127824
จำนวน: 468 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 241 x 22 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอวิธีการดำเนินธุรกิจในขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงการเติบโตของธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจ SMEs ทั่วไป รวมถึงนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาบริหารธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ยังช่วยให้ความรู้และวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เขียนใช้คำอธิบายที่เป็นวิชาการแต่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมกับมีตัวอย่าง รูปภาพประกอบคำอธิบาย และตารางประกอบทั้งเล่ม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
บทที่ 2 การเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 3 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดย่อม
บทที่ 4 รูปแบบของการประกอบธุรกิจ
บทที่ 5 การเลือกวิธีการดำเนินธุรกิจ
บทที่ 6 แผนธุรกิจ
บทที่ 7 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
บทที่ 8 การจัดโครงสร้างองค์กร
บทที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 10 การวิเคราะห์และการวางแผนทางการตลาด
ฯลฯ