รูปภาพสินค้า รหัส9789742127756
9789742127756
181 วิธีเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ถึงระดับต่ำสุด
ผู้เขียนDavid W. Young
ผู้แปลกิตติกานต์ อิศระ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127756
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 15 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2551
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโดยอาศัยการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลกและแนวคิดของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะตัดค่าใช้จ่ายโดยหวังผลการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับพนักงาน หรือทำสิ่งที่ไม่มีหน่วยงานใดอยากให้เกิดขึ้น เช่น การปลดพนักงาน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการในการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โดยอาศัยการค้นคว้า และศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลก และแนวคิดของผู้บริหารอาวุโส (CEO) ของหน่วยงานต่างๆ ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะตัดค่าใช้จ่าย โดยหวังผลการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และที่สำคัญไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับพนักงาน หรือทำสิ่งที่ไม่มีหน่วยงานใดอยากให้เกิดขึ้น เช่น การปลดพนักงาน

:: สารบัญ
- ภาค 1 พื้นฐาน
บทที่ 1 ซองขาว
บบที่ 2 ตัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตัดอนาคตใคร
บทที่ 3 กำจัดสาเหตุของค่าใช้จ่าย
บทที่ 4 ใช้สมองจัดการกับสินทรัพย์ถาวร
- ภาค 2 เหนือกว่าพื้นฐาน
บทที่ 5 เอาเงินออกมาเลย
บทที่ 6 ไม่มีเวลาที่จะสูญเปล่า
บทที่ 7 ในระยะยาว การลงทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมา
- ภาค 3 สร้างระบบเครือข่ายเพื่อควบคุมคุณภาพ
บทที่ 8 บัญชีไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน
บทที่ 9 การวางตำแหน่งกลยุทธ์ไม่ใช่หนังต้องห้าม