รูปภาพสินค้า รหัส9789742127749
9789742127749
- สรุปมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง - สรุปแนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนทุกเรื่องที่ออกข้อสอบ - ครอบคลุมเนื้อหาการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 100%
ผู้เขียนสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127749
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ท่านสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเนื้อหาในเล่มจะประกอบด้วย การอธิบายทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การเฉลยและอธิบายข้อสอบเก่าที่ผ่านมา รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบที่รวบรวมจากตำราเรียนภาษาอังกฤษ และตัวอย่างข้อสอบของ AICPA ที่มีระดับความยากไม่น้อยไปกว่าข้อสอบของสภาวิชาชีพบัญชี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิชาการบัญชี 2 ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงหลักการทางการบัญชีได้ดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 เนื้อหาของวิชาการบัญชี 2
บทที่ 2 รายได้
บทที่ 3 การนำเสนองบการเงิน
บทที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
บทที่ 5 เรื่องอื่นๆ
บทที่ 6 การบัญชีต้นทุน
:: ข้อมูลพิเศษ
จุดเด่น ผู้เขียน ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เป็นผู้เขียนดังและมีชื่อเสียงทางด้านบัญชี สามารถช่วยผลักดันยอดขายได้