รูปภาพสินค้า รหัส9789742127695
9789742127695
รู้จักลูกค้า คู่แข่ง หลักการบริการที่ถูกต้อง การคาดเดาความต้องการของลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
ผู้เขียนจิตตินันท์ นันทไพบูลย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127695
จำนวน: 360 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 17 x 22 x 2 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ เป็นหลักจิตวิทยาประยุกต์ ที่นำมาปรับใช้กับธุรกิจบริการ ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดจากหลักการเหล่านี้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการชาวอังกฤษคือ มิสโจเซฟิน ไอฟ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ฝึกสอนด้านการบริการชั้นนำคนหนึ่งของโลก และ คุณนพพร โสวรรณะ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตลอดจนหนังสือและบทความหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักงานบริการในทุกแง่มุม เริ่มตั้งแต่ความหมายของงานบริการ ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติและความต้องการของลูกค้า ทำความรู้จักคู่แข่ง เรียนรู้ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี อันจะช่วยให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ และความหมายของการบริการ
บทที่ 2 ทำความรู้จักลูกค้าและคู่แข่ง
บทที่ 3 ความพึงพอใจและทัศนคติของลูกค้า
บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
บทที่ 6 บุคลิกภาพและการแต่งการของผู้ให้บริการ
บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ
:: ข้อมูลพิเศษ
จุดเด่น ผู้เขียน “จิตตินันท์ นันทไพบูลย์” เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนด้านงานบริการแก่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน ซึ่งอาจารย์จะช่วยให้สามารถผลักดันยอดขายได้ นอกจากนี้หลักการบริการเหล่านี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง