รูปภาพสินค้า รหัส9789742127329
9789742127329
-
ผู้เขียนวิชัย ไชยมี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 148.00 บาท
ราคาสุทธิ 148.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127329
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 142 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2551
:: คำนำ
ผู้แต่งได้เขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาถึงแนวทางในการปฏิบัติของโรงงานอุตสาหกรรม และที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีนอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของโรงงานผู้ผลิต จากการปฏิบัติในกิจกรรมแบบเดิมๆ เปลี่ยนมาใช้วิธีการขับเคลื่อนให้เกิดความสมดุลและการไหลของชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ ระบบการผลิตแบบลีนนี้ จึงเป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้กันมากขึ้นเป็นลำดับในรอบสินปีที่ผ่านมานี้
:: เนื้อหาโดยสังเขป
- Your Gateway to Success
- Expertized in Manufacturing ystem Management
- Just-in-Time / Kanban
- Job Order
- Lean Manufacturing
- Activity-Based Costing (ABC) เพื่อรองรับ Profit Center, Cost Center และ Investment Center
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการของระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 2 การออกแบบผังงานของสายการผลิตแบบลีน
บทที่ 3 การจัดผังการทำงานของเครื่องจักรและแรงงาน
บทที่ 4 การออกสัญญาณคัมบังในโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 5 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลังตามแบบระบบคัมบัง
บทที่ 7 การเลือกใช้ซอฟท์แวร์ที่สนับสนุนระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน