รูปภาพสินค้า รหัส9789742127183
9789742127183
-

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742127183
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
ศาสตร์ หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ส่วนศิลป์นั้น หมายถึง ศิลปะและวิธีการที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่มาแก้ไขปัยหาให้ลุล่วงไปได้ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นต้องมีศาสตร์ที่จะคอยเพิ่มพูนให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา และศิลป์ที่เป็นความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน จึงจะสามารถนำพาระบบเครือข่ายที่ตนดูแลอยู่ไปสู่ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการติดตั้งและการแก้ปัญหาในระบบเครือข่าย โดยบทความทั้งหมดเรียบเรียงมาจากบทเขียนของคุณปิยะ สมบุญสำราญ และคุณไพโรจน์ไววานิชกิจ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเซียนทางด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารของเมืองไทยด้วยกันทั้งคู่
:: สารบัญ
บทที่ 1 จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม VMware
บทที่ 2 การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องฝึกอบรม
บทที่ 3 การทำ Remote ผ่าน ADSL
บทที่ 4 ปัญหาการเซต proxy
บทที่ 5 ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต
บทที่ 6 ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และไอพีแอดเดรสจริงไอพีแอดเดรสปลอม
บทที่ 7 ย้ายเครื่องโดยไม่ต้องกำหนดไอพีใหม่
บทที่ 8 ปัญหาการแชร์ไฟล์บน Windows
บทที่ 9 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ "ยากไม่ยากไม่รู้ พิมพ์ตามให้ถูกก็แล้วกัน"
บทที่ 10 การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลีนุกซ์ "ปรับแต่งเครื่องลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์"
...ฯลฯ...