รูปภาพสินค้า รหัส9789742126872
9789742126872
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126872
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 219 x 10 มม.
น้ำหนัก: 324 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
หนังสือชุ "คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน" เป็นคู่มือการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสาร การคำนวณ การจัดการฐานข้อมูล และการนำเสนองาน โดยเน้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007 เป็นหลัก
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานเอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 เนื้อหาจะประกอบด้วย การใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน การพิมพ์งานและจัดการแฟ้มข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร การสร้างตาราง การทำงานกับสไตล์และเท็มเพลต การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร การสร้างจดหมายเวียน โดยจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารในสำนักงาน
หน่วยที่ 2 การพิมพ์งานและจัดการแฟ้มข้อมูล
หน่วยที่ 3 การจัดรูปแบบเอกสาร
หน่วยที่ 4 การสร้างตาราง
หน่วยที่ 5 การสร้างงานเอกสารแบบคอลัมน์และตรวจสอบคำ
หน่วยที่ 6 การทำงานกับสไตล์และเข็มทิศล
หน่วยที่ 7 การทำงานกับกราฟิกในเอกสาร
หน่วยที่ 8 การสร้างจดหมายเวียน
หน่วยที่ 9 การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
เฉลยแบบฝึกหัด