รูปภาพสินค้า รหัส9789742126797
9789742126797
จะบริหารงานขายอย่างไรให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนสุพจน์ กฤษฏาธาร, ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126797
จำนวน: 356 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2551
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการเรียนวิชา การบริหารงานขาย (Sale Management) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งยังมุ่มให้ผู้สนใจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป ได้นำประสบการณ์และความรู้จากหนังสือนี้ไปใช้ในการพัฒนาการขายและระบบงานขาย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือบริหารงานขายที่เน้นการขายในทุกช่องทางและในหลากหลายรูปแบบ หนังสือเล่มนี้ยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับ มุมมองใหม่ๆ ในด้านการพัฒนาระบบงานขาย ได้สัมผัสเทคนิคต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้จริงในเวลาปฏิบัติงาน เมื่ออ่านไปจนถึงบทสุดท้าย ผู้อ่านจะยิ่งมั่นใจที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองและนักงานขายให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงานขาย
:: สารบัญ
1. ธุรกิจการขายในปัจจุบัน
2. การกำหนดลูกค้าเป้าหมายและกำหนดกลยุทธ์การขาย
3. การจัดโครงสร้างการขาย
4. ช่องทางการขายยุคศตวรรษที่ 21
5. ความสำเร็จของช่องทางการขาย
6. การบริหารพนักงานและทีมขายด้วยเครื่องมือในการพัฒนายุคใหม่
7. การพัฒนาผู้บริหารงานขายยุคใหม่
8. การวางแผนการขาย
9. การบริหารลูกค้า
10. การพัฒนาระบบงานขาย
ฯลฯ