รูปภาพสินค้า รหัส9789742126483
9789742126483
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั้วไป
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126483
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 316 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วยเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ การจัดรูปแบบ พรีเซนเตชั่น การตกแต่งงานนำเสนอด้วยภาพ การสร้างต้นแบบของสไลด์และธีม การทำงานกับตาราง แผนภูมิและผังองค์กร การกำหนดแอนิเมชั่นและการนำเสนอ การทำงานกับเสียงและวิดีโอ การพิมพ์พรีเซนเตชั่นและเทคนิคเพิ่มเติม โดยจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ประเมินผลการเรียนรู้อีกด้วย

:: สารบัญ
บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์กับงานนำเสนอในสำนักงาน
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างพรีเซนเตชั่น
บทที่ 3 การจัดรูปแบบพรีเซนเตชั่น
บทที่ 4 การตกแต่งพรีเซนเตชั่นด้วยภาพ
บทที่ 5 การสร้างต้นแบบของสไลด์และธีม
บทที่ 6 การทำงานกับตาราง แผนภูมิ และผังองค์กร
บทที่ 7 การกำหนดแอนิเมชั่นและการนำเสนอ
บทที่ 8 การทำงานกับเสียงและวิดีโอ
บทที่ 9 การพิมพ์พรีเซนเตชั่นและเทคนิคเพิ่มเติม