รูปภาพสินค้า รหัส9789742126315
9789742126315
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนและผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126315
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 219 x 9 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2551
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สำหรับ "คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงานเล่ม 3" นี้จะเป็นการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Microsft Access 2007 เนื้อหาจะประกอบด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฐานข้อมูล หลักการออกแบบ ประโยชน์ของฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง (Table) การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query) การสร้างแบบฟอร์ม (Form) การสร้างรายงาน (Report) โดยการนำเสนอจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้ว ในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาในแต่ละบทให้อีกด้วย
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรม Microsoft Access 2007
หน่วยที่ 2 การสร้างตาราง (Table)
หน่วยที่ 3 การสร้างแบบสอบถามข้อมูล (Query)
หน่วยที่ 4 การสร้างแบบฟอร์ม (Form)
หน่วยที่ 5 การสร้างรายงาน (Report)
หน่วยที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลใน Access 2007