รูปภาพสินค้า รหัส9789742126308
9789742126308
อ่านง่ายเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมตัวอย่างโปรแกรม เวิง(OOP) สำหรับผู้เริ่มต้น ครอ
ผู้เขียนวิทยา สุคตบวร, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126308
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
อธิบายถึงการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการ, หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์, หลักการออกแบบเชิงวัตถุ, เครื่องมือในการออกแบบซอฟต์แวร์ ไปจนถึงกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ ภาคทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์และภาค (ปฏิบัติ) การโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยไม่เน้นการคำนวณด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน เพื่อให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ภาคทฤษฎีวิศวกรรมซอฟต์แวร์

บทที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ
บทที่ 2 หลักการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
บทที่ 3 หลักการออกแบบเชิงวัสถุ
บทที่ 4 เครื่องมือในการวิเคราะห์ออกแบบซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ประโยชน์ของเครื่องมือต่างๆ
บทที่ 6 กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์
บทที่ 7 คุณภาพและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
บทที่ 8 การบริหารจัดการโครงการ
บทที่ 9 ภาษา C++ และ Visual C++

ภาคที่ 2 ภาค (ปฏิบัติ) การโปรแกรมเชิงวัตถุ(OOP)