รูปภาพสินค้า รหัส9789742126285
9789742126285
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126285
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 358 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ
• ภาคทฤษฎี จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน และการจัดการทรัพยากรต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
• ภาคปฏิบัติ จะเป็นการฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็น รวมทั้งเรื่องการป้องกันไวรัสต่างๆ ด้วย
นอกจากนี้ในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ให้อีกด้วย

:: สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
บทที่ 2 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ
บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ กับการจัดการทรัพยากรระบบ
บทที่ 4 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP
บทที่ 5 การติดตั้งไดรเวอร์และงานปรับแต่งพื้นฐาน
บทที่ 6 การติดตั้งภาษาไทย และการจัดการดิสก์
บทที่ 7 การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ เครื่องพิมพ์ และโปรแกรมป้องกันไวรัส
บทที่ 8 การใช้งานคอนโทรลพาเนล และการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
บทที่ 9 การใช้งานคำสั่ง Command Line
บรรณานุกรม