รูปภาพสินค้า รหัส9789742126162
9789742126162
เชื่อมการประเมินผลงานเข้ากับ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เขียนณรงค์วิทย์ แสนทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126162
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 14 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
ระบบการประเมินผลงานแบบใหม่ ที่เชื่อมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรกับการประเมินผลงานประจำปีเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าว ทำงานได้ประสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตและเป็นหนึ่งในธุรกิจ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ซึ่งรวมเอาแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ กับแนวคิดเรื่องการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้พนักงานทำงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่วางเอาไว้ รวมทั้งจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลงานที่อยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรและพนักงานสามารถแข่งขันได้ในยุคที่การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างในยุคปัจจุบัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 การกำหนด/ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาว
บทที่ 2 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ประจำปี
บทที่ 3 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
บทที่ 4 การออกแบบระบบการประเมินผลงานประจำปีรายบุคคล
บทที่ 5 แนวทางการเชื่อมโยงผลงานสู่การบริหารผลตอบแทน
:: คำนิยม
เขียนด้วยภาษาที่อ่านง่าย (easy to read) นำเสนอทีละขั้นตอน (step by step) และที่สำคัญคือ สามารถนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้กับองค์กรของคุณได้ทันที (ready to use) จะได้รู้ว่าองค์กร หน่วยงาน และคนทำงานในแต่ละตำแหน่ง มีผลงานต่ำกว่า เท่ากับ หรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่