รูปภาพสินค้า รหัส9789742125950
9789742125950
ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเพื่อการวัด วิเคราะห์ และควบคุมแบบอัตโนมัติ
ผู้เขียนกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125950
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
LabVIEW เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบแอพพลิเคชั่นที่เรียนรู้ได้ง่ายและสนุก ด้วยเอกลักษณ์รูปแบบการใช้รูปภาพแทนการเขียนด้วยตัวหนังสือ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ว่าทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้นจริง เหมาะสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันประสิทธิภาพสูง แต่ใช้เวลาน้อย โดยผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมอยู่ก่อนแล้วจะช่วยให้เร็วขึ้น หรือแม้แต่คนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นด้วย LabVIEW ก็เหมือนกับการเรียนภาษาอื่น คือจะต้องศึกษากติกาการเขียนโปรแกรมให้เข้าใจก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่มศึกษาจากตัวอย่างที่มีให้ทั้งที่มากับ LabVIEW และที่มีอยู่มากมายบนเว็บไซด์ จนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเขียนออกมาเป็นโปรแกรมตามที่ต้องการ
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรไทยได้มีโอกาสรู้จักกับเทคโนโลยี Virtual Intrumentation และนำ LabVIEW ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทำงานและการศึกษาวิจัยพัฒนา
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การเขียนโปรแกรมด้วยโค้ดรูปภาพ
LabVIEW ใช้วิธีการเขียนโค้ดในรูปแบบกราฟิกที่ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วโลกว่าช่วยให้การพัฒนาแอพพลิเคชันเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึ้นจริง
การใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์
ด้วยขั้นตอนที่เรียบง่ายใน LabVIEW การควบคุมอุปกรณ์ Data Acquisition หรือเครื่องมือวัดจากผู้ผลิตรายอื่นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส่วนที่ 2 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บทที่ 1 Project Explorer
บทที่ 2 เทคนิคการดีไซด์ VI
บทที่ 3 การส่งข้อมูลระหว่างลูป
บทที่ 4 การควบคุม User Interface
บทที่ 5 การบันทึกและอ่านไฟล์
บทที่ 6 การโปรแกรมแบบ Event
บทที่ 7 Data Acquisition
บทที่ 8 การควบคุมเครื่องมือวัด
บทที่ 9 การควบคุม LabVIEW
บทที่ 10 การสร้างแอพพลิเคชั่น