รูปภาพสินค้า รหัส9789742125882
9789742125882
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณได้เข้าใจหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ด้วยเวลาอันสั้น
ผู้เขียนSusan Cave (ซูซาน เคฟ)
ผู้แปลภูริทัต ทองปรีชา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 98.00 บาท
ราคาสุทธิ 98.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125882
จำนวน: 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: SE-ED (Hungry Minds) 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมลักษณะพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นหลักพื้นฐานทางจิตวิทยา ทัศนคติที่มีต่อเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย ประเภทของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาลงในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยเนื้อหาภายในเล่มนั้นจะทำให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ (ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริโภคด้วย) ได้เรียนรู้พฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินค้านั้นๆ เพื่อให้เข้าถึงใจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีมากขึ้น สรุปแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางประกอบการดำเนินธุรกิจ ดังคำที่ว่า "รู้เขารู้เรา" นั่นเอง
:: สารบัญ
- วันอาทิตย์ รู้จักผู้บริโภคของคุณ ตอนที่ 1 : พื้นฐานกระบวนการเชิงจิตวิทยา
- วันจันทร์ รู้จักผู้บริโภคของคุณ ตอนที่ 2 : ทัศนคติที่มีต่อเงิน
- วันอังคาร รู้จักผู้บริโภคของคุณ ตอนที่ 3 : การซื้อ
- วันพุธ รู้จักผู้บริโภคของคุณ ตอนที่ 4 : ผู้บริโภคประเภทต่างๆ
- วันพฤหัสบดี ขายสินค้าของคุณ ตอนที่ 1 : การสร้างตราสินค้าและการโฆษณา
- วันศุกร์ ขายสินค้าของคุณ ตอนที่ 2 : การขายปลีก
- วันเสาร์ ผลกระทบทางลบจากการบริโภค
:: คำนิยม
ด้วยภารกิจที่รัดตัวและเวลาที่เร่งรีบ อาจเป็นเรื่องยากที่คุณจะมีโอกาสพัฒนาความรู้บางอย่างที่ขาดอยู่ และไม่ว่าเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณ หรือคุณเพียงแต่ต้องการปัดฝุ่นความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอยู่แล้วก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณได้เข้าใจหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ด้วยเวลาอันสั้น