รูปภาพสินค้า รหัส9789742125615
9789742125615
ภาคทฤษฎี..สู่ภาคปฏิบัติ TPM ทำได้..สัมฤทธิ์ผลและยั่งยืนอย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนไกรวิทย์ เศรษฐวนิช

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125615
จำนวน: 133 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 70 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2550
:: คำนำ
ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าเครื่องจักรกลและอะไหล่หรือชิ้นส่วนต่างๆ จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากปีๆ หนึ่งนับแสนล้านบาท ถึงแม้เราจะมีความสามารถสร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศได้ก็ตาม แต่ยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขการนำเข้าจากต่างประเทศ อาจจะกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลของไทยยังขาดความสามารถในการพัฒนาอยู่มาก ในขณะที่มีความต้องการเครื่องจักรเพิ่มขึ้นตลอด โดยเฉพาะเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับภาคการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลให้มากกว่าการเน้นการผลิตเครื่องจักรกลอย่างเต็มรูปแบบ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มีเนื้อหาของการจัดการงานซ่อมบำรุง เช่น การหาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องจักรตลอดการใช้งาน หรือ LCC (Life Cycle Cost) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแบบ PM และกรณีศึกษาโรงงานที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยเทคนิค TPM ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ฐานความรู้งานซ่อมบำรุง
บทที่ 2 การบริหารอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง
บทที่ 3 การบริหารการผลิตแบบ JIT และ TPM
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง TPM และ TQM
บทที่ 5 ข้อมูล : ปัจจัยสำคัญของงานซ่อมบำรุง
บทที่ 6 การประเมินผลการบำรุงรักษา
บทที่ 7 การหล่อลื่นกับงานซ่อมบำรุง
บทที่ 8 การกำจัดการสูญเปล่าจากเหตุขัดข้อง
บทที่ 9 การกำจัดเวลาสูญเปล่าจากการปรับตั้งเครื่อง
บทที่ 10 การกำจัดการสูญเปล่าจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ
...ฯลฯ...