รูปภาพสินค้า รหัส9789742125295
9789742125295
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใด การเป็นพ่อแม่ที่ดี ผลสำเร็จที่ได้ก็คือ ลูกที่เป็นคนดีฉันนั้น
ผู้เขียนสมชาย สำราญเวชพร, น.พ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 125.00 บาท
ราคาสุทธิ 125.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125295
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 115 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
ความผาสุกเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต เปรียบเสมือนการใช้ดินดีเพาะปลูกพืช ความผาสุกไม่ได้เกิดขึ้นจากความพรั่งพร้อมด้านวัตถุ แต่เกิดจากคงามรักภายในจิตใจที่คนในครอบครัวต่างมีให้กัน
:: เนื้อหาโดยสังเขป
คู่มือที่จะช่วยให้พ่อแม่ทุกคนตระหนักรู้ว่า “หน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี” ไม่ได้มีแค่การให้กำเนิด แต่ต้องรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่รักและเข้าใจลูกเพื่อให้พวกเขาเติบใหญ่ เป็นคนดี มีความสุข ผู้เขียนกล่าวถึงหน้าที่หลักที่พ่อแม่ที่ดีพึงปฏิบัติไว้หลายข้อ เช่น การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี การถ่ายทอดแนวคิดที่ดีในการดำเนินชีวิต การปลูกฝังคุณธรรม อริยธรรม ฯลฯ
:: สารบัญ
- เคล็ดลับพ่อแม่ที่ดี
- เลี้ยงลูกให้โต
- การถ่ายทอดแนวคิด
- การสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว
- วิธีการพูดคุยกับลูก
- การป้องกันไม่ให้ลูกผิดพลาด
- บทส่งท้าย