รูปภาพสินค้า รหัส9789742125202
9789742125202
รวมคำศัพท์ที่มักใช้สับสนและผิดบ่อยที่สุดกว่า 5,000 คำ อัดแน่นด้วยตัวอย่างประโยคเสริมความเข้าใจพร้อมแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะใช้งาน
ผู้เขียนL.G. Alexander
ผู้แปลรำไพ ดวงเพชร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742125202
จำนวน: 472 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 184 x 19 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2007
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ใช้อ้างอิงในการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความเข้าใจการใช้คำศัพท์ และหลักไวยากรณ์ รวมทั้งฝึกฝนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แม่นยำถูกต้องยิ่งขึ้น ให้รู้จักสังเกตและเลือกใช้คำที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวสะกด การนำมาใช้ในประโยค กาลเทศะ สำนวน วลี ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเสมอในประโยคและบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมขึ้นไป และครูผู้สอนภาษาอังกฤษตลอดจนผู้ใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์กว่า 5,000 คำ ซึ่งมักใช้อย่างสับสนและผิดบ่อยที่สุด
-คำที่มีความหมายเดียวกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน เช่น benzine/petrol, apartment/flat, rubbish/garbage
-คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ใช้ต่างกันเล็กน้อย เช่น rob/steal/burgle, ache/hurt/pain, earth/soil/ground/land, big/large/great, home/house
-คำที่ความหมายต่างกัน แต่สะกดใกล้เคียงกัน เช่น stationary/stationery, desert/deserts, moral/morale
-คำที่สะกดเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกันในการใช้ เช่น every day/everyday, every one/everyone, some times/sometimes
-คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่สะกดต่างกันและความหมายต่างกัน เช่น their/there/they’re, its/it’s, of/off
-โครงสร้างการใช้คำตามหลักไวยากรณ์ เช่น it has เปรียบเทียบกับ there is/it is, have gone/have been/went
-ความสับสนในการใช้คำ เช่น must/have to, how much/how many, no/not, ever/never
-คำอธิบายกระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างการใช้คำนั้นๆ
-แบบทดสอบความเข้าใจตั้งแต่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นซับซ้อน
-ดัชนีคำศัพท์เพื่อสะดวกในการค้นหาคำอย่างรวดเร็ว