รูปภาพสินค้า รหัส9789742124755
9789742124755
จัดระบบการทำงานและระเบียบชีวิตให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด
ผู้เขียนAnn Jackman
ผู้แปลจิระพล ฉายัษฐิต

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742124755
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคัมภีร์สำคัญที่ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยการลำดับแนวความคิดและรวบรวมวิธีการไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเองวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล้มเหลว จำแนกแยกแยะถึงทักษะของคุณ ค้นหาทักษะและแรงจูงใจ สร้างความมุ่งมั่น จัดการกับความขัดแย้ง รับมือกับการเผชิญหน้า กระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกับความเครียด ตลอดจนบอกเล่าถึงการไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล และในท้ายที่สุด ยังจัดให้มีแบบฝึกหัดสำหรับการดำเนินการอย่างเป็นลำดับก่อนหลัง อันล้วนแล้วแต่นำตัวคุณไปสู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ การบรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ตามความต้องการ
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 รู้จักตัวคุณเอง
ภาคที่ 2 ทักษะที่เป็นกุญแจหลักสำหรับการบรรลุถึงความสำเร็จ
ภาคที่ 3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
ภาคที่ 4 แบบฝึกหัดในทางปฏิบัติ
ฯลฯ