รูปภาพสินค้า รหัส9789742124489
9789742124489
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค ครอบคลุมทั้งในการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ
ผู้เขียนดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, ฉัตยาพร เสมอใจ, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742124489
จำนวน: 254 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) โดยครอบคลุมทั้งในการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าหรือบริการต่างๆ ถึงแม้ผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภายนอกและภายใน แต่เราสามารถสรุปพฤติกรรมโดยรวมที่มีส่วนร่วมกันบางอย่างออกมาได้ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงแนวทางในการวางแผนและดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง มากกว่าการดำเนินการตามความรู้สึกหรือการลองผิดลองถูกโดยไม่มีแนวทางเลยแต่ถึงกระนั้นก็ตาม ลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการบางประเภท ก็มีลักษณะของลูกค้าที่มีพฤติกรรมเฉพาะจึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยการสังเกตหรือสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเชิงลึกและการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 3 การตัดสินใจ

 • บทที่ 4 การรับรู้

 • บทที่ 5 การเรียนรู้

 • บทที่ 6 ทัศนคติ

 • บทที่ 7 ความต้องการและการจูงใจ

 • บทที่ 8 บุคลิกภาพ

 • บทที่ 9 กลุ่มอ้างอิง

 • บทที่ 10 ครอบครัว

 • บทที่ 11 วัฒนธรรม

 • บทที่ 12 ชั้นทางสังคม

 • บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค

 • บทที่ 14 การบริการกับพฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 15 การวิจัยผู้บริโภค
  ฯลฯ